Vind je mij?

Onderwijs

In het spel

NAMANYA ALLAN is het boegbeeld van de campagne van Broederlijk Delen dit jaar. Hij is 13 jaar oud en zit in klas P4, terwijl hij eigenlijk de leeftijd heeft om in klas P7 te zitten.

Wat kunnen redenen zijn waarom jongeren in Oeganda niet in de juiste klas zitten?

Zijn dat dezelfde redenen als hier in België?

Naar de realiteit

In Oeganda zitten  in het lager en secundair onderwijs leerlingen en studenten van allerlei leeftijden door elkaar. Het kan goed mogelijk zijn dat je in het 4e leerjaar met iemand in de klas zit die 18 jaar is. De reden is dat de schoolrekeningen vaak te hoog zijn en dat ouders met een groot aantal kinderen het schoolgeld niet kunnen betalen. Kinderen moeten dan vaak thuis blijven en op het land meehelpen. In Oeganda wordt van een ‘school drop-out’ gesproken. Wanneer er weer geld is om het volgende trimester of schooljaar te betalen, pikt het kind opnieuw in op school. Daarbij komt dat kinderen naar school sturen te duur is voor gezinnen waar voedsel al schaars is. Ondervoede kinderen lopen ook een groter risico op mentale achterstand. Daardoor doen ze het op school vaak minder goed en is de kans kleiner dat zij uiteindelijk een diploma behalen.

 

School is duur voor Oegandese jongeren. Is dit ook voor Vlaamse kinderen zo?

 

Heel wat jongeren en studenten in Oeganda zitten op internaat. Ze moeten in alles zelf voorzien, zoals een matras, emmer, lakens en dekens.  Na elk trimester is er examentijd en nadien gaan de meeste jongeren naar huis voor twee tot drie weken. Hun spullen nemen ze dan gewoon mee naar huis.

 

Een school van de overheid, zoals de school van Allan, kan wel 650 leerlingen hebben, maar er zijn amper twaalf leraren om les te geven. Eén van de leraren wordt zelfs betaald met steun van de ouders. Klassen kunnen 55 tot 130 leerlingen bevatten. De eerste drie leerjaren zijn vaak de grootste klassen en de kinderen moeten soms zelfs op de grond zitten. Hoe hoger het studieniveau, hoe minder leerlingen. Het aantal leerlingen in de klas is ook afhankelijk van het seizoen. In de oogst- en zaaiperiodes gaan er minder jongeren naar school omdat zij dan thuis helpen op het land. Ook op marktdagen merk je dat er minder meisjes naar school gaan, omdat ze dan gewassen op de markt verkopen terwijl hun ouders op het land aan het werken zijn.

Wie van de leerlingen zou thuis blijven om zijn of haar ouders te helpen? Waarbij zouden we hier onze ouders kunnen helpen?

Wist je dat meisjes en jongens in de lagere school en het middelbaar onderwijs hun haar moeten afscheren om hygiënische redenen?  Wanneer ze het 6e middelbaar beëindigd hebben, zijn ze vrij om een kapsel te kiezen dat ze wensen. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen de jongeren hun haarstijl zelf kiezen.

 

Wat zouden de leerlingen ervan vinden om samen met 55 anderen in de klas te zitten? Hoe denk je dat het er aan toegaat in zo’n grote klassen?

Wat zou je ervan vinden als er volgend schooljaar in het schoolreglement zou staan dat je je haar moet afscheren? Wat zou eventueel de reden kunnen zijn van dat gebruik in de Oegandese scholen? 

Terug naar overzicht
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x